ADZ

Trvalý pracovný pomer – zamestnanie formou dočasného pridelenia u užívateľského zamestnávateľa.

Formulár: Užívateľský zamestnávateľ

Formulár: Zamestnanec na TPP – Dočasné pridelenie