BOZP

Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pre 1. a 2. kategóriu zamestnancov (podľa rizikovosti prác) formou outsourcingu.

Formulár:

  • ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  • OBJEDNÁVATEĽ:

  • ŠPECIFIKÁCIA