Mzdy

Kompletné spracovanie mzdovej agendy podľa požiadaviek klienta.

Formulár: Mzdová agenda

  • ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  • OBJEDNÁVATEĽ:

  • ŠPECIFIKÁCIA

  • (výpočet miezd, nemocenské dávky, zrážky zo mzdy...)
    (komunikácia s poisťovňami a štátnymi inštitúciami)