Agentúra pre Vás plus, s.r.o. poskytuje poradenské a asistenčné služby pre občanov Ukrajiny majúcich záujem o prácu v zdravotníckych povolaniach v Slovenskej republike.

Na základe Zákona 92/2022 Z.z. došlo k dočasnému zjednodušeniu zamestnania občanov Ukrajiny zdravotníckych povolaniach.

V prípade záujmu o prácu v zdravotníckom povolaní (lekár, zdravotná sestra) je potrebné vyplniť formulár v jednom z uvedených jazykov: slovenský, anglický, ukrajinský alebo ruský, priložiť sken dokladov o vzdelaní v príslušnom odbore, prehlásenie o znalosti slovenského resp. anglického jazyka na účely vykonávania tzv. dočasnej odbornej stáže do doby splnenia plnohodnotných legislatívnych podmienok pre výkon zdravotníckeho povolania (najneskorší termín do júna 2023). Na základe prejaveného záujmu bude následne každý záujemca kontaktovaný formou e-mailu, obdrží Zmluvu o spolupráci a po jej podpísaní mu budú do 60 dní predložené pracovné ponuky.

Poskytujeme asistenčné služby pri uznaní dokladov o vzdelaní na účely zdravotníckeho povolania a poradenskú činnosť pri splnení podmienok na trvalé zamestnanie v zdravotníckych povolaniach na základe individuálnej objednávky záujemcu.

Podmienky registrácie:

E

vyžiadanie Zmluvy o spolupráci (bude zaslaná na základe mailovej žiadosti: jobua@agenturaprevasplus.sk

E

vyplnenie formulára so zaslaním potrebných dokumentov (sken dokumentov o vzdelaní a praxi, životopis)

E

úhrada registračného poplatku

Formulár: Uchádzač

  • ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  • ŠPECIFIKÁCIA

  • MM slash DD slash YYYY
  • (napr. mzda, benefity, sociálne zabezpečenie...)
  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, png, pdf, txt, doc, docx, odt, xls, xlsx, Max. file size: 256 MB, Max. files: 10.